Ontwerp | Projecten

Centrum Nieuw-West Amsterdam

Projecten | Ontwerp(bege)leiding

Overzicht behouden, weten wanneer een beslissing vergaande consequenties heeft voor andere disciplines of toekomstige opties uitsluit, daar is in een uitdagend project ervaring voor nodig. Ik kom die graag brengen!

Dergelijke projecten heb ik de afgelopen jaren begeleid en ontworpen van het begin tot het eind: het programma van eisen tot definitief ontwerp en uiteindelijk de uitvoering. Daarna was de stap naar het begeleiden van minder ervaren ontwerpers of ontwerpteams vanzelfsprekend. Een recent voorbeeld daarvan is Centrum Nieuw-West: het hart van Amsterdam Nieuw-West, het Osdorpplein en het hele gebied daaromheen, begrensd met het water van de Sloterplas en de drie grachten. De afgelopen 2 jaar leidde ik daar het team van ontwerpers en was ik bij alle facetten van het project betrokken.

Bekijk de volledige lijst in mijn portfolio, waarvan dit er een paar zijn: het Stadionplein, renovatie en beheerplan Museumplein, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, het Asscherkwartier, alle in Amsterdam.

Roelof van Essen Projectmanager Centrum Nieuw-West Amsterdam

Mirjam Lie verrijkte vanaf oktober 2017 het projectteam Centrum Nieuw-West (CNW). In ons projectteam is Mirjam verantwoordelijk voor de kwaliteit en afstemming van het ontwerp van de openbare ruimte in CNW, en leidt het ontwerpteam. Het ontwerp van de openbare ruimte in CNW wordt verzorgd door meerdere ontwerpers uit dit team die zorgdragen voor het voorlopig ontwerp van hun projectdeel (Centrum, Landtong, de Wijk, Gracht en Bruggen). Ook wordt voor een aantal delen van het project gewerkt aan het definitief ontwerp. Verder is het goed te vermelden dat diverse projectfasen van initiatief (plaberum) tot definitieve ontwerpen tegelijkertijd plaatsvinden. CNW wordt gekenmerkt door een beperkte doorlooptijd voor het maken van het VO. Zorgdragen voor samenhang en kwaliteit van de deelontwerpen, die gedragen worden door de ondernemers, bewoners, ontwikkelaars en andere stakeholders. Onze ervaring is dat Mirjam makkelijk schakelt tussen diverse projectniveaus. Zo maakt ze deel uit van het team dat een ontwikkelinitiatief in de Sloterplas beoordeelt en betrekt ze haar collega’s bij een collegiale toets en is ze ook betrokken bij het maken van definitieve ontwerpen. Verder zorgt ze ervoor dat alle actuele issues (bijvoorbeeld rainproof, klimaatbestendigheid) geagendeerd worden en in de ontwerpen worden verwerkt. Voor het verkrijgen van draagvlak houdt ze regelmatig presentaties op diverse niveaus, van bewoners tot directies, en gaat ze de dialoog aan om ideeën die hieruit voortkomen in het ontwerp te verwerken. Het ontwerpteam (ondergetekende incluis) bestaat vrijwel geheel uit externen, waardoor we als team aangewezen zijn op Mirjams ervaring en bekendheid met de processen en procedures binnen Amsterdam. Ze heeft ons tijdig door de juiste besluiten heen geloodst, waardoor het ontwerp binnen de planning tot stand is gekomen. Mirjam is verder een innemend persoon die een belangrijke waarde is binnen het team door haar kennis van de Amsterdamse tradities en haar ontwerpervaring op diverse niveaus is ze ook een belangrijk klankbord voor de ontwerpers, maar ook voor het projectteam. Haar kennis weet ze binnen het projectteam en bij de ontwerpers prima over te dragen.