Ruimtelijk Ontwerp

Mirjam Lie Stadionplein Amsterdam ontwerp en uitvoering

Ontwerp Openbare Ruimte | Ontwerp Stedelijk Landschap

Complexe en uitdagende vraagstukken, met verschillende disciplines samenwerken en afstemmen om dan samen tot een beter en compleet geheel te komen... dat is wat me uitdaagt in een project!

Sinds 2001 heb ik aan vele mooie projecten in Amsterdam mijn bijdrage mogen leveren. Projecten zien groeien van programma van eisen (PvE) naar schetsontwerp (S0), voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) en tenslotte de uitvoering, waarin ik als hoofdontwerper alle facetten heb ontworpen en/of begeleid.

Een paar voorbeelden van mijn stedebouwkundige, openbare-ruimte- en stedelijk-landschap-projecten van de afgelopen jaren zijn o.a.: het Stadionplein, renovatie Museumplein, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, het Asscherkwartier en recent Centrum Nieuw-West. Bekijk de volledige lijst in mijn portfolio.

Pieter van Zijl | Projectmanager IB Amsterdam

In het verleden heb ik als projectmanager in meerdere projecten met Mirjam samengewerkt. Het betreft hierbij met name projecten op en rond het Museumplein. Mirjam heeft onder andere de openbare ruimte ontworpen rond het Van Gogh Museum, het plan 'de Basis op Orde Museumplein‘ opgesteld en ontworpen alsmede een relevante bijdrage geleverd aan het Beheerplan voor het Museumplein. Door de exponentieel toenemende druk op het Museumplein, en zijn omgeving, waren de opgaven rond het plein complex te noemen. Het Van Gogh Museum (VGM) bijvoorbeeld dat als eerste, en voor zover ik weet als enige, museum in Nederland de kaartverkoop volledig buiten het eigen gebouw afhandelt, stelde hoge eisen aan het ontwerp van de buitenruimte. Ticketing en wachtrij-opstelling moesten logisch, veilig en overzichtelijk kunnen plaatsvinden. Een ware coproductie tussen de gemeente en het VGM (met de grootste bezoekersaantallen). Mirjam heeft deze politiek en maatschappelijk gevoelige opdracht alleen goed kunnen uitvoeren, doordat zij over voldoende senioriteit beschikte. Deze senioriteit is ook bij 'de Basis op Orde’ aan bod gekomen. Hierbij stond het niveau van beheer van de openbare ruimte van het Museumplein ter discussie. Er moest snel duidelijkheid komen in het gewenste ambitieniveau en de wijze waarop dit zou kunnen worden bereikt om ten minste aan de basiskwaliteit te kunnen blijven voldoen. Geen gemakkelijke opgave voor een plein waar jaarlijks een enorm zwaar programma op ligt en waar alleen al aan doelgerichte bezoekers zo’n tien miljoen mensen op afkomen. Hierom kan ik Mirjam absoluut aanbevelen. Mirjam is plezierig in de samenwerking en altijd professioneel.